Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY


Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest P.H.U. Comprix Bartłomiej Sapa, 25-520 Kielce, ul. Targowa 7;
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – biuro@comprix.com.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów handlowych (dokumenty sprzedaży), a także opieki posprzedażnej (serwis, reklamacje, kontakt z klientem).
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi.
5) Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami prawa oraz zobowiązań firmy Comprix wynikających z zawartych umów;
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody oraz prawo do przenoszenia danych wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością skorzystania z niektórych naszych usług;
8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl